Stjärnö skans

 

Stjärnö skans
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676

 

Enligt uppgift ska en skans på Stjärnökalv existerat redan före 1650 talet. Skansen har kallats för Wammars skansen och dess uppgift var att försvara det betydelsefulla inloppet till Valdemarsvik.

I augusti 1659 lämnade landshövding Gustaf Kurck ett förslag ”projekt” till Östgötaskärgårdens försvar där det framgår att skansen var i dåligt skick. Skansen förbättrades för att skärgårdsförsvaret skulle bli effektivare men redan 1675 hade fästningen förfallit så att den nästan var försvunnen.

Återuppbyggnaden av skansen startade 1676 efter att skansarna i Södermanland och Östergötland blivit inspekterade och material och arbetsinsats för iordningställande uppskattats. För att återuppbygga skansen behövdes

1024 tolfter timmer av olika dimensioner (ca 12 000 bräder/plankor/stockar )

30 man med timmerredskap
30 man med skottkärror
50 man skyfflar och spadar
50 man med yxor

Skansen ska ha varit bemannad och bestyckad redan 1676. Den förstärktes 1677 då Västervik härjades av dansken.

Enligt uppgift ska skansen legat på Stjärnökalv men det finns ingen uppgift om fornlämning på Stjärnökalv. Däremot finns en befästningsanläggning på Kalvhuvudet (ön i öster om Stjärnökalv) som är daterad till 1:a världskriget, det troliga är att det är här som den ursprungliga skansen låg.

 

Referenser:
Kungl Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676, Riksarkivets ämnessamlingar, Militaria
RAÄ-nummer Tryserum 32:1