Alen

Alen är en av de minsta fyrplatserna, fyren tändes 1887 på den lilla ön Alen som bara är ca 60 m i diameter. Fyrplatsen var bemannad under 14 år med en och samma fyrvaktare. Fyrvaktaren hette Oscar Alfred Ramstedt och han bebodde ön tillsammans med hustrun Brita och tre små barn. Oscar var lotsson och lotslärling vid lotsplaten på Gränsö. I samband med att lotsplatsen lades ned fick Oscar erbjudande att bli fyrvaktare.

Svenska Dagbladet 1889-11-02

1891 uppgraderades fyrplates då ett fyrhus från Bokö flyttades till Alen. Huset var både fyr och bostad åt familjen Ramstedt. Alens gamla fyrhus blev bagarsuga på fyrplatsen Gran.

1901 släcktes fyren då två nya leder hade skapats till Oxelösund. Fyrhuset flyttades den här gången till Viskär och blev tjänstebostad till fyrbiträdet på Viskärs fyr.
Omkring 1905 tecknade Lotstyrelsen ett avtal med ägaren till Lindöja nr 1 i Jonsberg socken om att upplåta mark på 50 år för upprättande av ett stångmärke å holmen Alen och för ett stenkummel å holmen Logen.

 

 

Referenser:
Blänket 2015:4
Strandhugg i Östergötlands Skärgård, Johan Thyberg,
Lotsstyrelsens år 1906 i underdånighet afgivna berättelse