Bussan

1875 uppfördes ett fast sjömärke på Bussan och 1883 lades en svart tunnpyramidboj och vid grundet Bussan.

1884 uppfördes en gasoljefyr med en 6:e ordningens linsapparat, som visar fast rött sken mot N., V. och S., och i en mindre vinkel söderut mellan Lilla och Stora Kråkans prickar fast vitt sken. Fyrljusets höjd över vattenytan var 9,5 meter och den var tänd 15 Juli—15 December. 1899 ändrades tiden då fyren var tänd till 1 Juli—31 Maj.

Gotlands Tidning1884-06-07

1904 ändrades Bussans fyr ändrats från fast till intermittent sken.

 

Referenser:
Lotsstyrelsens år 1883 i underdånighet afgivna berättelse
Lotsstyrelsens år 1884 i underdånighet afgivna berättelse
Lotsstyrelsens år 1899 i underdånighet afgivna berättelse
Lotsstyrelsens år 1904 i underdånighet afgivna berättelse
Länspumpen nr 2 2007