Gråskärshällan

1942 var fyren Gråskärshäll släckt på grund av isförhållanden mellan 1942-01-27 — 04-09, dvs 73 dagar. Samma år skedde två grundstötningar vid Gråskärshällan båda fartygen var hemmahörande i Emden, Holland och vid båda tillfällena lotsades fartygen av lotsen Eriksson vid Städsholmens

Den 8 september 1942 gick det tyska ångfartyget Gisela, hemmahörande i Emden, på vid Gråskärshällan.

Den 26 oktober 1942 gick det holländska ångfartyget Noorwijk, hemmahörande i Emden, på vid Gråskärshällan.

(1942 var inget bra år för lotsen Eriksson då han i november var lots när tyska ångfartyget Hans Christophersen, hemmahörande i Flensburg, gick på vid Jungfruholmen. Värt att nämna i sammanhanget är att lotsarna på Städsholmen lotsade 1742 fartyg krigsåret 1942 och att dom arbetade i princip dygnet runt.)

 

Referenser:
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv