Häradskärs fyr

Se även Häradskärs lotsplats

Häradskärs fyr är en kust fyr som lyser 24 distansminuter och var Sveriges första fyr med roterande lins. Fyren ligger inte som man av namnet kan tro på huvudön utan på Stångskär, som fått sitt namn av att har funnits ett sjömärke där, en stång med en tunna på, som fanns redan på 1600-talet.

“Bahrsund een half mijl ligger itt Skiär som kallas Härskiären, hwilket är itt Fiskieläger, ther på står een Mast medh een Tonna vprest,…”

Ur Månsson EEN SIÖ-BOOK…..

 

 

Underrättelser om Fyrar Båkar Sjömärken 1842

År 1741 ersattes stången av en rödmålad båk som revs när man 1863 uppförde det nuvarande fyrtornet. Fyrtornet är byggt av järn och har ritats av Gustav von Heidenstam. Det första ljuset i fyren var en rovolje lampa och efter ett tag användes fotogen istället för olja. 1908 byttes veken ut mot glödnät vilket innebar bättre ljus, men man kom ändå inte ifrån allt jobb som det innebar att ha fotogen som bränsle. Gustav Dalens uppfinning agaljuset kom hit 1943 och 1960 fick man elektricitet. I och med att fyren elektrifierades så behövdes inga fyrvaktare längre.

Gusav Klint skriver i sin seglingsbeskrivning från 1830-talet:

  ” – Häradskärs Båk står på en låg kal Holme yttersta  emot Hafvet, samt är en god känning på 3 till 4 mils afstånd. – Till formen är den lik en spetsig kägla försedd med knapp vid öfra ändan. – Hela Båken är rödfärgad.”

Hundra år senare, 1931, bestyckades Stångskär av marinen under en krigsövning då man på en pråm bogserade ett antal pjäser till ön. Frivilliga motorbåtsflottiljen (föregångare till nuvarande sjövärnskåren) bogserade pråmen, med 5 mindre motorbåtar, sista biten in till skäret där pjäserna drogs iland för hand och placerades i fyrtornets närhet.

 

 

Referenser:
EEN SIÖ – BOOK, ………., Johan Månsson, Stockholm 1644,
Namn & Byggd årg 13, 1925
Sveriges officiella statistik Lotsverket Lotsstyrelsens i underdånighet afgivna berättelse
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv
Underrättelser om Fyrar Båkar Sjömärken 1842
Kamratföreningen 1988, Kamratföreningen och Kungl Älvsborgs Kustartilleriregemente