Kettilö

Kettilö fyr uppfördes 1876 på klockarberget vid Barösund i Östergötlands skärgård. Fyren är en ledfyr till ledning vid insegling från sjön och passerandet genom sundet.

 

 

Referenser:
Lotsstyrelsens år 1877 i underdånighet afgivna berättelse