Sandsänkan

Gustaf Klint skriver i sin seglingsbeskrivning från början av 1800-talet:

     “Så Länge Häradskärs Båk är i sigte får den, Ostvart ifrån, ej bringas Sydligare än VSV, för att undvika Södergrundet, Stora Jon, samt Storgrundet och Sandsänkan, hvilka alla äro ganska farliga; och inom 1 1/2 mils afstånd får ej heller Stångskärs Spirbåk bringas nordligare än NV, i anseende till Grunden längre Nordvart, af hvilka Gedviksgrundet och Fällbådarne ligga ytterst. -Häfringe Båk bör likaledes ej bringas Ostligare än NOtN.”

 

1896 lades ett flytande sjömärke vid Södra Sandsänkan.

1931 byggdes en 4:e ordningens agafyr på Sandsänkan.

I augusti 1942 lades en djupminering mot ubåtar ut NO om Sandsänkan

Flera fartyg har råkat ut för olyckor på eller i närheten av Sandsänkan såsom

 

Referenser:
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv Lotsstyrelsens i underdånighet afgivna berättelse för åren 1879,1891 och 1896
Sveriges officiella statistik Lotsverket
RAÄ-nummer 724:023