Strupö Ljungskär

Före fyren

I Den svenske lotsen, utgiven av Kungliga svenska sjökartekontoret ,1853 kan man läsa:

“Till de serskilda farledernas betecknande finns sjömärken uppförda, såsom vid Kråkelund en spirbåk ; Ljungskärs spira, Tärnskärs stenkummel, Idö stång, Dämmans märke och slutligen Sladö-asks stång, som är uppsatt för inomskärs farvattnet emmelan Stedsholmarne och Idösund. Dessa ledningsmärken komma att beskrifvas i den ordning farvattnen här nedan förekomma.”

Ett stångmärke har funnits på Östra Ljungskär ( e.g. Österskär) i vart fall från 1842. 1898 ersattes ett gammalt sjömärke med ett nytt på Östra Ljungskär som i sin tur ersattes av ett nytt 1923.

I januari 1946 förliste och sjönk motorskonaren Henrik 30 m utanför Österskär.

Fyren

Fyren Strupö Ljungskär uppfördes på skäret Ljungskär 1940 med Aga-ljus och 4:e ordningens linsapparat. Linsen sitter ca 13 möh. Ommkring 1990 elektrifierades fyren

1943 föreslogs att fyren skulle omskärmas så att girgränsen mellan rött och grönt var bättre anpassad för större fartyg. Lotsförmannen vid Kråkelunds fyrplats kom med förslaget som medför att större fartyg ska gå säkrare för utgrundningen NO Vinö Bredhäll.

Referenser:
Underrättelser om Fyrar, Båkar och Sjömärken på svenska kusten…. , 1842
Lotsstyrelsens i underdånighet afgivna berättelse 1898
RAÄ-nummer Misterhult 1040:1
fyr.org