Gränsö Gruvor

På Gränsö finns 2 gruvor den ena ligger på östra stranden och kallas för Gudingegruvan. Den andra ligger på västra sidan vid Ryttartorpet och den kallas för Gränsögruvan. Gruvorna går under benämningen Gränsö gruvor. Gruvbrytning lär ha påbörjats i början av 1700-talet

Gränsögruvan ligger på SV-sidan av berget SO om Ryttartorpet där det finns ett antal gruvhål på ett par meters djup. Hålen ligger 10-15 m från stranden. Malmen lär ha innehållit 70 % järn. Vid en provtagning i slutet av 1970-talet gav analysen en järnhalt på 18,5%

Gudingegruvan ligger söder om Ekholmen tätt intill stranden och några hundra meter SO om torpet Kroken där det finns ett gammalt gruvhål med en inte obetydlig varphög. Vid en provtagning i slutet av 1970-talet gav analysen en järnhalt på 45,4 %

Under åren 1871 och 1872 bröts ca 600 ton järnmalm i gruvorna.

Man lär omkring 1890 gjort en grundlig undersökning av fyndigheten

På Nordiska museet i Stockholm förvaras krossad malm från Gränsö.

 

 
Referenser:
Sveriges Geologiska Undersökning, Kartbladet Västervik, Fredrik Svenonius, 1907
Gruvhål i Tjust, Knut Johansson, Tjustbygden 1974
Skärgårdshistoria Gamlebyviken och Västeviks skärgård, Mikael Gustafsson, 1993
LKAB Prospekteringsrapport, Kjell Damberg, 1979
SOS Bergshanteringen 1871 & 1872
http://www.tjust.com