Hellerö Koppargruva

 

Hellerö tillhör dom äldre gruvorna utefter kusten och man har konstaterat att brytning genom tillmakning skett i vart fall redan under tidigt 1600-tal. Brytning har skett i ett stort antal brott och det finns inte speciellt mycket dokumentation om gruvdriften vid Hellerö. I femårsberättelserna för Kalmar län, åren 1838-42, framgår dock att ”Kafvelstorpsgrufvan” på Hellerö levererat låghaltig kopparmalm till kopparverket i Valdemarsvik.

I samband med att kopparverket i Valdemarsvik brann ned 1844 såldes kopparverkets tillgångar på auktion och där framgår att Hellerö koppargruva tillhörde kopparverket tillsammans med gruvan på Fångö. Vidare framgår att gruvan är vilande och att det där finns boningshus, smedja med redskap mm.

Värt att nämna är att flertalet arkeologiska utgrävningar gjorts på Hellerö och flera fynd från vikingatiden har hittats på gårdens marker. Dessutom finns ett stort antal hällristningar i området.

 

 

Referenser:
Hellerö – 25 år av arkeologisk forskning, Helene Ermerud
Femårsberättelser Kalmar län 1838-42
Aftonbladet 1844-11-20
RAÄ-nummer Västra Ed 299:1 & 2, 293:1, 297:1 mfl.
Lantmäteriets kartor