Klubbuddsgruvan

Detalj ur karta från 1788
(Lantmäteriet historiska kartor)

Klubbuddsgruvan omnämns första gången 1785 i Bergmästarrelationen och lär ha varit i drift till och med 1794. Gruvan som ligger vid Slingsviken, upptogs 1784 av Peter Christofer Cederbaum och den ligger på Riskebo ägor. Gruvschaktet som ligger i Ost-Västlig riktning är ca 8 meter djupt och 19 x 7 meter. Intill schaktet, som är vattenfyllt ligger skrotsten från kopparmalmsbrytning. Gruvan går även under namnen Klubbgruvan, Konglebogruvan samt Riskebogruvan.

Ritning över gruvan från 1790
Riksarkivet

Referenser:
Bergsbruket vid Gladhammar – En fyrahundraårig historia, Erik Elfström, 2007
Helgerum i Tjust, Manne Hofren, 1949
RAÄ-nummer Västrum 246:1
Lantmäteriet historiska kartor