Saltviks Kopparverk

Kopparverket som F. H. Kockum lät bygga vid gruvan användes bara till 1864 och 1868 uppfördes Saltvikens Kopparverk längst in i Saltviken. Den kopparrika malmen (10% koppar) skickades till England medan malmen som innehöll ca 3 % koppar gick till Saltvikens kopparverk.

Saltvikens kopparverk var det första av sitt slag i Sverige och även här hjälpte engelsmännen till med att bygga och driva verket. Verket var konstruerat för att ta hand om malm, från Solstad Koppargruva, som består av kvarts med insprängd kopparkis. I allmänhet innehöll malmen ca 3% koppar och processen bestod av följande steg:

  1. Malmen krossas till korn om 4-5 mm.
  2. Klorering och rostning i en muffelugn
  3. Utlutning och Utlakning av salter i utlutningskar.
  4. Utfällning av koppar med järn
  5. Vaskning och torkning av kopparprecipitatet

Metoden som användes vid Saltvikens kopparverk rönte stort intresse i Sverige och 1872 blev ett kopparverk i Falun uppfört som nyttjade samma metod.

Ca 15 personer jobbade vid kopparverket och man bearbetade ca 430 ton malm varje månad som resulterade i drygt 6 ton (150 centner) 80% koppar per månad.

Kopparverket lades ned 1877 då gruvbrytningen i Solstad upphörde.

 

Referenser:
Riskbedömning vid Saltvikens kopparverk, Daniel Hellqvist, Examensarbete i Miljövetenskap
Solstad Koppar gruva, Werner Hermansson, Tjustbygden 1966
RAÄ-nummer Misterhult 1138:1