Valdemarsviks Kopparverk

Valdemarsviks kopparverk fick sina privilegier 1831. I ansökan som från 1830 framgår att Kopparverket initialt ska ägas av:

J.A. Klöfwersköld                1/8-del C.F.
Klöfwersköld                       1/8-del
J. Rothstein                          ¼-del
N. Fr. Wikström                  1/8-del
Joh. Wikström                     1/8-del
Måns Trysén                       1/8-del M.
Tryseén junior                    1/8-del

Det är alltså ägarna till Fångö gruva som söker privilegier för att förädla kopparmalmen. Johan Adolf och Carl Fredrik Klöversköld var bröder från Snällebo gård. Måns Trysén var far till Magnus Trysén och dom var lantbrukare på Brantsbo gård. Johan Rothstein var stadsfiskal i Söderköping. Det var alltså personer med lokal anknytning som startade upp kopparverket.

Kopparverket placerades i åkanten på Grännässidan av Vammarsån.

Efter att privilegierna erhållits byggdes 1831-32 en s.k. ”suluhytta” en ”råkopparhytta samt en ”garhärd”. Arbetet i verket började 1832 men bränder 1832, 1836 och 1844 förstörde anläggningen.

I en personallistor från 1838, 1841 samt 1843 över ”Waldemarsviks Kopparverk med det under desamma lydande gruvorna” framgår att bemanningen är 18-20 personer. Vilka gruvorna är som malmen kommer ifrån framgår inte men man kan väl anta att det är Fångö och kanske Arvidsberg.

1845 såldes kopparverket på auktion till baron J. C. Adelswärd  tillsammans och Bengt Gustaf Bredberg. I och med att kopparverket övertogs moderniserades verket och produktionen av koppar ökade och som bruksinspektor anställdes A. G. Polheimer.

I Norrköpings tidningar 1851-06-18 utannonseras att Valdemarsviks kopparverk är till salu tillsammans med koppargruvan på Fångö. Intresserade uppmanas att inspektera på stället och att kontakta en Herr Fröling.

I oktober 1876 lades tillverkningen ned och byggnaderna revs ganska omgående.

Under åren 1833-1857 producerades i snitt ca 15 ton koppar per år med en lägsta produktion om 2 ton (1833) och som mest 40 ton (1856). Malmen kom från fyra olika gruvor, Fångö, Arvidsberg, Härads samt från Hellerö.

 

 

 

Referenser:
En bok om Valdemarsvik, Ernst & Gustav Malmberg, 1943
Tryserum i Tjust, Hofrén, Manne, 1957
Arkiv Digital – 8:e Bergmästarens arkiv
RAÄ-nummer Valdemarsvik 46:1
Bergskollegi underdåniga berättelse 1833-1857
Bergshanteringen SOS 1858-1876
Femårsberättelser Kalmar län 1838-42 samt 1851-55