Gamleby (1)

Ångslupen  Gamleby i sin senare roll som bogserångaren Lovisa i Skellefteå.
Foto ur Sjöhistoriska Muséets samlingar.

Fartyget

(Fartyget hette Gamleby, I indikerar att det var 1:a fartyget med det namnet)

Byggdes efter beställning av Djurgårdsvarvet i Stockholm. Fartyget ritades av varvets ingenjör W Rosborg, och kunde ta 65 passagerare. Maskin om 6 hk.

Längd: 13,5  m
Bredd: 2,9 m
Djup:  1,5 m

Fartygets namn och redare:

1860-186?  Gamleby – Kapten A.E. Holm
186?-1867  Gamleby – Gamleby Ångfartygsbolag
1867-1900  Lovisa  –  Skellefteå Ångslupsbolag

Anlöpte:

Övrigt:

Aftonbladet 1862-08-18

Referenser:
Lokaltrafiken kring Västervik, Arne Sundström, Länspumpen 1998 nr 3
www.skargardsbatar.se