Söderköping

Söderköping 1920-talet

Fartyget
Byggd 1897 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Tog 75 passagerare och gjorde 10 knop.

Längd: 21,48 m
Bredd: 4,42 m
Djup:  1,83 m

Fartygets namn och redare:
1897-1928 Söderköping – Ångbåts AB Söderköping, Söderköping
1928-1930 Döderköping – Ångfartygs AB Söderköping – Skärgården, Söderköping
1930-1945 Skjærhalden – Fredrikstad-Hvaler Dampskibs A/S, Fredrikstad, Norge

Anlöpte:

 • Morsholmen
 • Gryts brygga
 • Emtö
 • Getterö
 • Strömmen
 • Hulvik
 • Sanden
 • Lagnö
 • Sundhaken
 • Djurö
 • Wrångö
 • Trännö
 • Kåreholm
 • Bottna
 • Eknön
 • Stegeborg
 • Borum
 • Ring
 • Mem
 • Söderköping

Övrigt:
——

Referenser:
De fina vita båtarna, Anne Wastesson Jonsson, 1995
www.skargardsbatar.se
bygdeband.se