Junfrusunds lotsplats

Lotsplatsen

Jungfrusund är en av dom mer anonyma lotsplatserna utefter Blå kusten och lotsplatsen drogs in redan 1800.  Att lotsar funnits i Ytterby och Flatvarp på Stora Askö är dokumenterat via så kallade lotsningsedlar. Det finns dock ingen dokumentation om att det funnits någon lotsplats vid Ytterby eller Flatvarp.

 

Lotsning

I lotsrulla från 1789-91 beskrivs lotsplatsen och lotsningsområdet:

” Jungfrusund är beläget 1 ¾ mil från Stedsholmen och 1 ¾ mil från Torrö, hwarest man kan ankra, i hwilkwt fall denne Lots emottager fartyget och fortsätter Lotsningen antingen Norr ut til Torrö eller Söder ut til Stedsholmen.”

 

Lotsar

En av de först lotsningsattesterna dokumenterar en lots från Ytterby som lotsat från Jungrusund.

“Jagh Sten Erickson till Torpa bekenner at thenna Styreman oloff i Yterbyhaffr styrt mig ifrån Jungfru Sundh till book öödh Anno 1607 till wisso under mitt nampn

Sten Erickson till Torpa”

De sista lotsarna som bodde på Jungfrusund var Eric Didricksson och E D Söderholm.

 

Byggnader

Lotsarna på Jungfrusund bodde på sina egna hemman och några specifika lotsbyggnader har  aldrig exsisterat. Eventuellt bodde lotsarna i Ytterby respektive Flatvarp men att lotsuppasningstället var Jungfrusund.

Utöver de byggnader som syns på Sundsholmen så finns det rester efter bebyggelse på Jungfruskär.

 

Övrigt

 

Referenser:
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537-1914, Ulf Bergman
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv
Landsarkivet Vadstena: Förra Södra Lotsdistriktet
RAÄ-nummer Loftahammar 405:1