Hans Hultman

Hans Hultman (1711-1776)

Hans Hultman, föddes den 27 oktober 1711 i Västervik. Han dog 6 april 1776 i Västervik av svullnad på halsen.

Hultman var handelsman, grosshandlare och rådman i Västervik och han grundade Gunnebo Bruk

Blå Kusten anknytning:
Hofgårdens Lastageplats

—-                    Ägare till varv i Västervik
—-                    Ägare till ett sillsalteri på Resholmen i Marstrand
—-                    Ägare till ett 20-tal fartyg (det största Christina Margaretha om 125 läster)
—-                    Ägde 2/3-delar av Kosta glasbruk
1750-talet        Köpte Hofgård i Gladhammars socken
1763                  Köpte Gunnebo Gård i Gladhammars socken
1766                  Köpte Långhagen, Västerviks stads mark
1766                  Köpte Rödsle Gård i Törnsfalls socken
—-                     Syrserums säteri i Tuna socken
—-                     Fårebo säteri i Misterhult socken (erhållet som pant på 1740-talet)

Han Hultman var en av dåtidens entreprenörer med en omfattande affärsverksamhet med Västervik som bas. Han hade affärskontakter i flera av Europas hamnstäder såsom Lissabon Amsterdam, Riga m.fl.. Han ägde ca 1/3-del av Västerviks handelsflotta som utnyttjades för att importera och exportera varor från/till europeiska hamnar.

Från Hofgården exporterades bland annat sågade trävaror. Trävarorna sågade på Hofgården och Gunnebo där det fanns en å med en fallhöjd som kunde utnyttjas både av såg, kvarn men även av en s.k. knipphammare för tillverkning av järndetaljer. Hultmans varv i Västervik behövde stora mängder med spik och andra järndetaljer som man i huvudsak levererades av knipphamrarna i Almvik och Hörtingerum.

1763 ansökte Hans Hultman om att få anlägga en knipphammare vid Hofgården för att förse varvet med järndetaljer såsom spik, band, mm. I ansökan angav han att i knipphammaren skulle utnyttja importerad stenkol för att inte belasta den begränsade tillgången av träkol i området. Ansökan beviljades 1794 och är således starten på Gunnebo Bruk.

1767 var Hans Hultman ägare till/i nedanstående fartyg:

  • Margareta – Hukarejakt – (3/4-delar)
  • Maria – Galeas
  • Emanuel – Skepp
  • Emanuel – Galeas
  • Timor Dei – Skepp (sålt i Cadiz)

Referenser:
Gunnebo Bruk 1764-1939, Helge Åkerman, 1939
Västerviks Historia – Västerviks stads borgarebok 1740-1864, Tjustbygden 2010
Äldre centrala tullarkiv Överdirektören vid Sjötullen – Riksarkivet