Jöns Fredrik Olsson

Fredrik Olsson, föddes den 14 November 1865 på Nävelsö i Västrums socken. Han dog 29 mars 1931

Fredrik Olsson grundade Werkebäcks Ångfartygs AB 1908

Blå Kusten anknytning:
Böljerumsbryggan

1869                Köpte sin första segelskuta – Susanne – för 2 800 kr
1902                Köpte sitt först fartyg med ångdrift – Ulfåsa
1906                Delägare i det nystartade Werkebäcks Rederiaktiebolag
1906                Grundade det egenägda Rederiaktiebolaget Nora
1908                Grundade Werkebäcks Ångfartygs AB tillsammans med brodern Viktor
1921                 Grundades kommanditbolaget Fredrik Olsson o Co (skeppsmäkleri)
1924                Grundade Rederi AB Fredenborg

 

Fredrik Olssons flotta växte och flera fartyg införskaffades. ”fred” ingick alltid i namnen på fartygen i flottan till exempel Signfred, Amfred, etc. Trots att vissa fartyg förliste ibland så gick verksamheten relativt bra och Böljerums gård köptes redan 1896. Aktiekapitalet hade 1920 växt till 1,6 miljoner från att från början varit 40 000.

Rederi AB Fredenborg grundades 1924 tillsammans med sin fru Amanda, döttrarna Signe och Olga samt Ragnar Nilsson.

Ragnar Nillson och Signe Olsson gifte sig och vid generationsskiftet efter moderns död 1936 så blev Rederi AB Fredenborg deras. Rederiet ombildades 1939 till Rederi AB Ragne som med åren blev Västerviks störtsta rederi.

Vid sin bortgång 1931 ägde de båda rederierna 6 ångare om 5600 Brt och flottan var den tredje största i Småland. Under åren hade 16 ångare varit i rederiernas ägo. Sonen Ruben tog över verksamheten efter faderns bortgång.

 

Referenser:
Olsson i Werkebäck och hans fartyg, Sven Kjellgren, 1998
Verkebäck – Utsikt över en gammal lastageplats och by, Gösta Karleflo, 2005