Karl Knutsson Bonde

Kung Karls gravmonument i Riddarholmskyrkan, utfört under Johan III.

Karl Knutsson Bonde, föddes omkring 1 okt 1408 eller 1409, han dog 15 maj 1470 på Stockholms slott.

Karl Knutsson Bonde tillhörde den adliga ätten nummer 11, Bonde och blev Sveriges kung 3 gånger. Efter modern så ärvde han Fogelvik.

Blå kusten anknytning:
Fogelvik, Fogelviks brygga

1435-1438         Sveriges marsk
1436-1438         Sveriges rikshövitsman
1438-1441         Sveriges riksföreståndare
1448–1457        Karl VII (eller VIII) kung av Sverige
1449–1450        Karl I kung av Norge
1464–1465        Karl VII (eller VIII) kung av Sverige
1467–1470        Karl VII (eller VIII) kung av Sverige

Karl Knutsson Bonde levde under en turbulent tid när Engelbrekt Engelbrektsson, Erik av Pommern och Kristoffer af Bayern med flera utmande varandra om makten. Karl Knutssons liv sammanföll alltså med en av de mest turbulenta perioderna i svensk historia med kontinunerliga rader av uppror, maktstrider och krig och han blev hårt ansatt av fiender från alla håll. Under perioder hade han hade dock visst stöd av allmogen.

Karl Knutsson var en mästerlig propagandist. Karlskrönikan, som tillkommit på hans initiativ, ger bilden av en folkkär och rättrådig monark, som kämpar mot ondskefulla och svekfulla utlänningar. Hans behandling av politiska motståndare talar dock ett helt annat språk.

Om Fogelvik diktade Karl Knutson Bonde:

 “Medan Jagh war herre till Fouglewijk,
så var Jagh både mächtig och rijk.
Men sedan Jagh bleff konung öfver Svea och Götha land
så wardt Jagh en arm och olyckelig man.”

Referenser:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Knutsson_(Bonde)
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12366