Carl XV matsäck

Mitt på västsidan av Lilla Ålö i Valdemarsvikens inlopp finns ett minneskummel av uppstaplade stenar. Minneskummlet markerar den plats där Carl XV åt sin matsäck under en utflykt tillsammans med ägaren till Fågelviks säteri. Årtalet är okänt men matsäcken lär ha bestått av filmjölk och smörgåsar.

Carl XV var kung under åren 1859 till 1872 men som kronprins Carl köpte han Fågelvik för 300 000 riksdaler 1851 och ägde den till 1855 då den såldes till Anders Magnus Koskull. 1851 fick kronprins Carl en ljuskrona av hans bror prins Oscar. Med ljuskronan var en vers som skildrade ett besök samma år.

     “Vid Kroksö ankaret till botten fälldes,
      en båt strax firades i sjön,
      och färden sedan snarligt ställdes
      till viken bortom närmsta ön.

      Där låg i gröna skärgårdslunder,
      ett ståtligt gammalt herreslott,
      så skönt i aftonrodnans stunder,
      som vore det en hägring blott.

      Se, det var Fogelvik, som låg där just,
      om paradiset verkligt fanns på jorden,
      nog skaptes det en junikväll i norden,
      helt visst i trakten utaf Tjust!”


Referenser:
RAÄ-nummer Gryt 57:1
Boken om Tjust, andra delen, Ada Rydström