Spårö båk räddar liv

Den 26 januari 1830 lämnade två båtar med åtta man Böda för att föra över posten till Klintehamn på Gotland. På grund av isförhållande fick dom återvända men dagen efter var vädret bättre så dom seglade iväg igen. Efter ett tag kom dom in i ett isbälte igen som bestod både av fast is och av drivis. Dom arbetade sig fram genom isen till söndagsmorgonen den 31 januari då de överaskades av en OSO storm.  Nu tvingades man överge den ena båten och den andra båten drog man mest över isen Tre man frös ihjäl och de återsående fem var nu så trötta att man inte orkade dra båten. Man gjorde då en enkel kälke av tofter och annat löst material i båtarna varpå man placerade posten. Den 3 februari såg man Spårö Båk och man hade nu varit utan mat i tre och ett halvt dygn och brännvinnet tog slut redan den 28 januari.

Nu delade man på sig så att två man skulle bege sig till närmsta by för att hämta hjälp medan tre skulle stanna kvar. De tre som skulle stanna kvar insåg snart att dom skulle frysa ihjäl så även dom sökte sig mot land. De tre, som skulle ha stannat kvar, träffade en fiskare vid Idö Stång som hjälpte dom till Händelöp. De två som först gett sig av, gick iväg och hamnade på Idö varifrån sex man gav sig ut för att rädda de kvarvarande tre. Man hittade dom inte och fick fortsätta sökandet dan efter, nu var elva man med i sökandet.

De överlevande fördes till lasarettet i Västervik där man befararade att en eller två av dom kommer att förlora båda benen, en förlorar de flesta fingrarna på båda händerna, och de övriga kommer att förlora en eller flera fingrar och tår.

Den 5 februari hittade lotsarna de övergivna sakerna, 3 postsäckar, 2 säckar med manskapets kläder samt några övergivna rockar som dom tagit av sig.


Referenser:
Växjöbladet 1830-02-20
Carlscrona Weckoblad 1830-02-13