Bokö fiskeläge

Bokö har varit en av de största fiskelägren i den här delen av skärgården. I mitten av 1800-talet var Bokö en viktig lotsplats som runt 1895 slogs sammans med och flyttades till Häradsskär. Den huvudsakliga bebyggelsen är från 1800-talet. Mellan 1911 och 1964 fanns även en skola på Bokö.

Från mitten av 1600-talet till 1731 var Björkskär, tillsammans med Väderskär, utarrenderat till Söderköping och fiskarna var Söderköpingsborgare.

1800 fanns en hamnsten vid Bokö där Stockholms Fiskköpareämbetet (se >>) köpte upp levande fisk från bönderna.

I mitten av 1940-talet konstaterade en statlig utredning att det skett en uppgrundning av hamnen och att det fanns önskemål om att fördjupa hamnen och bygga en kortare pir. Öborna var dock oeniga och några ville inte bidrag så utredningen avrådde därför till att bidra till hamnens upprustning.


Referenser:
Ett skärlag och dess arkiv, Sigurd Erixon, Fataburen, 1919
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947
Fiskköpare möter fiskare – från Rådmansö till Mönsterås, Lars G Soldéus, 2015
Väderskär, Kalmar Läns Museum, Skärgårdsprojektet 2003
almar och Östergötlands läns skärgårdsutredning – slutrapport juni 1976