Bondekrok

1543 upptogs Bondekrok  som ett hemman in Gustav Vasa:s jordebok. I Bondekrok bodde då Toriel i Bondekrok som ”såer han en tunna, har enge 15 lass, iswharp och stödningsfiske”.

1571 hade Sven i Bondekrok 7 kor, 8 får och 2 getter vilket framgår med anledning av taxeringen i samband med Älvsborgs lösen.

1784  bestämde Stockholms Fiskköpareämbetet (se >>) att Bondekrok skulle vare ett hamnställe där men köpte upp levande fisk från bönderna. Åborna på Kallsö, Kettilö, Kråkmarö, Håskö, Fångö och Emtö kunde sälja sin levande fisk i Bondekrok.

Referenser:
Fiskköpare möter fiskare – från Rådmansö till Mönsterås, Lars G Soldéus, 2015
Gryt – förr och nu, Gryts hembygdsförening, 1981
Sevärdhetsregister – Valdemarsviks kommun