Kråkelunds hamnsten

Nämns som Långö skär redan 1557 och är ett kronofiskeri och säsongsfiske läger där man fiskar abborre, braxen, gädda, id, mört, strömming och ål.

1734 lades Södra Marsö hamnställe ned och Stockholms Fiskköpareämbetet bestämde att det skulle flyttas till Kråkelund. Hamnstenen låg vid Långö udde.  Öborna på Upp & Ut Långö, Södra Marsö, Stora och Lilla Grönö samt Ävrö,  kunde leverera fiskt till hamnställena på Kråkelund.

Kråkelund hade två hamnstenar en för fjällfisk och en för torsk.

1780 flyttades hamnstället till Engösund.

1880 fanns 11 fiskare med var sin båt och som förfogade över 400 skötar och 70 ålhommor på Inre & Yttre Långö


Referenser:
Ett skärlag och dess arkiv, Sigurd Erixon, Fataburen, 1919
Fiskköpare möter fiskare – från Rådmansö till Mönsterås, Lars G Soldéus, 2015
Det Medeltida Sverige – Aspeland Sevede Tuna Län, Roger Axelsson och Sigurd Rahmqvist