Örö lotsplats

Lotsplatsen

Örö omnämns 1611 då Karl IX förlänade ön till Peder Michilsson, ett år senare drogs dock förläningen in och donerades till friherre Jöran Gyllenstierna.

Örö var ett frälsehemman som drogs in till kronan under reduktionen. 1700 pantsatte kronan Örö, då man behövde pengar till kriget, till Georg Zelow. Panten löstes 1737 till Lars Hammarskjöld som innehade panten efter Zelow´s bortgång.

1746 bjöds Örö ut på auktion varvid de 3 åborna (bröderna Hans, Anders och Per Olofsson) köpte loss Örö som därmed blev ett skattehemman.

Lotsplatsen drogs in 1880.

Lotsning

Lotsplatsen låg på Örö men lotsleden gick genom Bränndösund där även byte av lots skedde.

Lotsarna på Örö och Strupö hade delat upp lotsningarna så att Örö lotsade fartygen söderut från Brändösund till Kråkelund medan Strupö lotsade norrgående fartyg från Strupö till Idö.

Craelius skriver 1772 om lotsarna på Örö:

“Lotsgården Örö skjutsar till Kråkelund 2 mil, till Saltviken 1 1/2, har 1 lots, 4 drängar och 5 lärodrängar, 4 båtar och 16 ökor, samt underhåller 2 remmare i Brännesund och 1 i Stickelfjord. Lotsar en halv mil till sjöss”.

Mellan åren 1873–1880 utfördes 441 lotsningar eller i snitt 55 lotsningar per år.

Lotsar

Från 1680 finns en så kallad lotsningssedel bevarad som bevis på att en lotsning ägt rum

”Att lotsmannen Oluf Andersson haver lotsat mig från Brännesund till Kråkelund det bliver härmed attesterat
                  Stenbocken den 4 maj 1680
                 Hans Wachtmeister”

180 år senare var lotsarna på Örö var behjälpliga i samband med Naglers förlisning vilket både uppskattades och belönades av den preussiska staten:

Norrköpingskuriren 1860-06-26

I samband med att verksamheten vid Hofgården intensifierades fick lotsarna på Örö även ansvaret för lotsningen till Verkebecksviken.

En tullpostering fanns på Örö mellan åren 1831–1867

Övrigt

Vid danskarnas härjningar 1677 berättas om Öröbor som förde en kista med dyrbarheter till Skavdö. Danskarna fick ej tag på den men den försvann ändå. Under 1800-talet berättas om ett par fiskare som hittade en kopparkittel full med mynt på ett skär intill Örö. Intill Örö finns en liten ö på vilken det finns ett litet kärr som går under benämningen “Guldkanneflogen” i vilken man skulle sänkt en guldkanna i ofredstider.

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1854-03-20

1945–60 var livräddningskryssaren M/S Martina Lundgren stationerad i södra viken på Husholmen. Sjöräddningsstationen lades ned 1961.


Referenser:
Kring en lotsgårds historia, Ragnar Wirsen, 1968
Om livet på Örö, Lars Rönnbäck, 1992
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537–1914, Ulf Bergman
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser