Kanoner vid Strupö

Sommaren 1836 bärgades, ”vid Strupö lotsplats”, två malmkanoner om cirka 1700 kg och två järnkanoner som man tror kommer från en engelsk fregatt som gick på grund 1811.

Sommaren 1842 bärgade kapten Magnet 114 järnstänger med hjälp av den Fahnehjelmska dykeriapparaten. Järnstängerna kom från ett franskt fartyg. Efter den lyckade bärgningen förflyttade sig kapten Magnet till området vid Strupö för att bärga kanoner. Om han fick upp några kanoner är okänt men två skeppsankare lär han ha fått upp.

Anton Ludvig Fahnehjelm introducerade dykning med dykardräkt i Sverige 1839. 1841 använde han sin dykarutrustning och -teknik för bärgningar på vraket av örlogsskeppet Nyckeln som förliste i Kalmarsund 1679. Tre år senare ansökte Fahnehjelm om att få bärga Vasa som han lokaliserat.

Krigsarkivet. Flottans porträttsamling


Referenser:
Helsingborgsposten 1836-09-03
Najaden 1842-05-13
Post- Och Inrikes Tidningar 1842-09-23
Aftonbladet 1842-05-13
Ett oskrivet kapitel i skeppet Vasas historia, Carl Olof Cederlund, Forum Navale nr 68