Artiklar

Skärgårdens historia presenteras i form av artiklar grupperade efter olika ämnen/områden och kustavsnitt och dom presenteras per kustavsnitt och i kartor för respektive ämne/område (se huvudmeny). Exempel på olika ämnen/områden är Gruvor, Lotsplatser, Sjömärken eller Vykort från skärgården. Kustavsnitten är från norr St Anna, Gryt, Tjust och Misterhult.

Varje ämne/område finns en inledande artikel som övergripande beskriver ämnet/området med lite om bakgrund förutsättningar, använda omräkningstal för enheter, ordförklaringar mm

Artiklarna hålls också relativt korta, även i de fall då det finns mycket att skriva om. Avsikten är att väcka intresse för det som en gång var.

Av skäl ovan anges referenser för alla artiklar där den som vill fördjupa sig i ett ämne kan söka mer information, alternativt kontrollera uppgifterna.

 

Läs mer om
2:a Världskrigetutan övergripande artikel
Bryggor
Fiske
Förlisningar
Fyrar
Försvarsverk
Gruvor
Kustsjöfart
Lotsplatser
Personer
Lite av varje
Vykortutan övergripande artikel