Aspöja

Av jordeboken från 1543 framgår att det fanns 2 kronohemman på Asöja. Det ena hemmanet innhades av en Johan och det andra av en änka, skatten bestod av smör, gedda, sill, abborre och ägg.

I början av 1600-talet fanns 4 familjer på ön och i en boskaplängd framgår att det fanns 48 får, 18 kor, 7 kvigor samt 4 hästar på ön. Boskapen flyttades med all säkerhet runt på öarna och för att överleva under vintern så måste man ha köpt/fått foder från fastlandet.

1689 bestämde Stockholms Fiskköpareämbetet (se >>) att Aspöja skulle vare ett hamnställe där man köpte upp levande fisk från bönderna. Klövöja och Långskär låg under Aspöja, så deras fisk skulle säljas vid hamnstenen på Aspöja. Enligt ortsbefolkningen ska fiskarna på Aspöja ha övernattat på Stora Steskär (ca 2 distansminuter NO Aspöja) i väntan på att vittja redskapen.

I en resebeskrivning från 1890 framgår att huvudnäringen på ön inte är fiske utan åkerbruk och djurhållning. 1890 bodde en gammal nämndeman på ön som inte var omtyckt efter att han hade begärt enskifte. Att begära enskifte var inte impopulärt hos många och kunde leda till att man blev ihjälslagen. Det framgår även att fruktodlingar var vanliga på öarna i St Anna vid den här tiden, om det även gällde Aspöja framgår dock inte.

1947 föreslog en statlig utredning att en hamn skulle anläggas på Aspöja för att underlätta för vinterfisket. Under vinterfisket bedömdes att fiskarna på Lammskär och Horvelsö skulle också kunna nyttja hamnen. Hamnen skulle även underätta för kommunikationer med Arkösund.

Utredningens förslag 1947

Fortfarande finns året runt boende på Aspöja men det är inte lika många som på 1930-talet då det bodde cirka 130 personer på ön. Skola fanns till och med 1966.

I början av 2000-talet bodde drygt 50 personer på Aspöja fördelade på ca 20 åretrunthushåll. 6 fiskare fanns fortfarande kvar på ön som främst försörjde sig på ålfisket där fångsterna fortfarande levererades till Arkösund. Övriga hushåll är antingen pensionärer eller försörjer sig på turism, hantverk, byggverksamhet och djurhållning.

Referenser:
Fiskköpare möter fiskare – från Rådmansö till Mönsterås, Lars G Soldéus, 2015
Medeltida utskärsfiske, Peter Norman, 1993
En ö i förvandling – historisk tillbakablick, Folke Sandell, 2005
Utveckla Arkösund,  Martin Larsheim, examensarbete 2004
Svenska Dagbladet 1890-06-27, 1890-07-01
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947
RAÄ-nummer Sankt Anna 73:1