Tyrislöt hamnsten

1689 bestämde Stockholms Fiskköpareämbetet att 3 hamnstenar skulle finnas i Gryt skärgård, Tyrislöt, Gräsmarö och Missjö. En hamnsten var en plats där uppköpare från Stockholm köpte levande fisk från bönderna.


Referenser:
Fiskköpare möter fiskare – från Rådmansö till Mönsterås, Lars G Soldéus, 2015