Anna

Fartyget

Motorgaleas som byggdes 1890 i Bergkvara med hemort i Visby.

Längd: 18,8 m
Bredd: 5,5 m
Djupgående: 2,3 m

 

Resan

Var på väg med 77 ton taktegel från Enköping med destination Klintehamn

 

Förlisningen

Gick på grund 1947-11-03 mellan Västra Karten och Östra kopparholmen. Fartyget sprang läck och tog in vatten efter grundstötningen. Man försökte ta sig in till Arkö men efter ett tag dränktes motorn. Man försökte då sätta segel och sätta fartyget på grund. Lotsarna i Arkösund upptäckte situationen och kom till undsättning och försökte bogsera men fartyget gick inte att rädda.

Övrigt

Vraket är relativt välbevarat och markerat på sjökortet.

 

Referenser:
RAÄ-nummer Jonsberg 215
Vrakarkivet (vrak.net)