Bremsund

Bremsund

Fartyget

Byggdes i Kiel 1888 och var från början tysk ägd med namnet Thea. 1912 köptes hon av Werkebäcks Ångfartygs AB och döptes då om till Viking. Hemmahamn blev nu Verkebäck. 1925 såldes Viking av Werkebäcks Ångfartygs AB och efter flera olika ägare så köptes hon av Erik Bertil Andersson i Skärhamn. Namnet Bremsund hade hon fått redan 1956.

Längd: 42,5 m
Bredd: 7 m
Djupgående: 3 m

Resan

Bremsund var på väg mellan Västervik och Oskarshamn med en spannmålslast.

Förlisningen

Gick på i snötjocka och hård sjö 11 december 1966. Lyckades komma flott men skadorna var så stora att fartyget fick slagsida och sjönk med fören först vid Stora Katen (öster om Strupö). De 6 besättningsmännen sände nödsignaler och gick i livbåten

Övrigt

….

Referenser:
Olsson i Werkebäck och hans fartyg, Sven Kjellgren, 1998
Svenska Dagbladet 1966-12-13
vrak.net (nedlagd hemsida)