Myntvraket

Värdens största mynt, Kungliga myntkabinettet

 

Fartyget

Större handelsfartyg med minst 2 master.

Längd: ca 30 m
Bredd:
Djupgående:

 

Resan

Sjönk 1646 på resa med en last av stångjärn och kopparmynt.

 

Förlisningen

..

 

Övrigt

Vraket upptäcktes 1974 och man har dokumenterat och bärgat stora delar av lasten för att förhindra vrakplundring. Från vrakplatsen har man bärgat:

  • ca 2 200 rundmynt och fragment av rundmynt där yngsta dateringen är från 1646.
  • 5 plåtmynt av koppar, 10 daler 1644 och 1645 som väger nästa 20kg.
  • Järnfragment
  • Spelpjäser i trä,
  • Dymlingar
  • Kritpipskaft.
  • Hasselnöt
  • mm

I hytten på fartyget fanns de fem, då alldeles, nyutgivna första stormynten av koppar från 1644 & 1645 som vart och ett vägde nästan 20 kg . Totalt har endast 8 av dessa mynt återfunnits, de andra tre i Kalmar hamn.

 

Referenser:
RAÄ-nummer Gryt 253
Värdens största mynt, Kungliga myntkabinettet, 2008
Östergötland 1978 – Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum