Thordön

Fartyget

Monitor byggd vid Motala varv i Norrköping 1865-66. Thordön var en svenska flottans största fartyg och en 2:klassens pansarbåt med 80 mans besättning och an maskin på 380 hkr.

Längd: 60,87 m
Bredd: 13,81 m
Djupgående:

 

Resan

Den 23 juli 1883 var Thordön på väg ut ur Slätbaken efter besök i Mem.

 

Förlisningen

Felnavigering vid Lilla Rimmö som ledde till flera grundkänningar innan fören hamnade på grund och aktern sjönk så att endast skorsten och kanontorn var över vattnet. Fartyget fick en stor läcka och man försökte att pumpa ut vattnet. Det regnade hela natten och besättningen hade en jobbig natt med att försöka rädda fartyget/begränsa skadorna. Två kanonbåtar assisterade Thordön under räddningsförsöken.

Befälhavare ombord var en kommendörkapten A C Schönmeyr och det fanns ingen lots ombord vid olyckstillfället. Man tolkade farleden fel och gick på Fruholmsgrundet som ligger mellan pricken och Fruholmen söder om Lilla Rimmö.

 

Övrigt

..

 

Referenser:
Norrköpings Tidningar 1883-07-24
Sundsvalls Tidning 1883-08-23
digitaltmuseum.org