Figeholms fornborg

Fornborgen ligger vid ostkustleden på en halvö söder om Figeholms golfbana. Borgen år cirka 85 gånger 55 meter stor. Vallen är mellan 3-6 meter bred någon meter hög på vilken det funnits en träpalisad. C-14 datering av stolphål visar att den torde varit aktiv från 900-tal till 1300-tal.

Borgen ska ses i ljuset av att Figeholm var en centralort under medeltiden och utskeppningshamn för Vimmerby. Borgen var därmed en form av markering av makt och övervakning av inloppet till Figeholm.

Referenser:
Inledande kulturhistoriska studier i Simpevarps området, Lars Lundqvist, 2006
RAÄ Misterhult 1250:1
Misterhults Hembygdsförening