Rönö Stäk

Rönö kungsgård tillhörde Gustav Vasa på 1540-talet och han lär ha beordrat en knekt vid namn Lars Vinter att vakta och skydda Stäksviken från inkräktare.

Gustav Vasa var troligen inte den första som ville skydda Rönö kungsgård. Här finns nämligen några pålspärrar som är daterade till 1200-talet. Det är dock oklart vad syftet var med dessa spärrar. De kan ha varit till för att hindra obehöriga fartyg att ta sig upp för Rönöån men det kan också ha varit någon form av anläggning för fiske, till exempel skydda fisken från säl.

Referenser:
Sjöfartspärrar och Östergötlands hövdingadöme, Anders Högmer, 1994
Rönö Bygdeförening