Enskär

Fyren anlades 1896 med en så kallad veklampa. 1940 fick fyren aga-ljus med 6:e ordningens linsapparat. Fyren elektrifierades 1988 med solpaneler och batteri.

1897 upplät ägaren på 50 år 80 m2 för fyren samt rätt att uppföra materialbodar och att landa på skäret.

“På östra udden af Enskär, lydande under mantal kronoskatte Missjö i St. Annse socken af Östergötlands län har genom vederbörligen intecknadt kontrakt på en tid af femtio år till lotsverket upplåtits 80 qv.-m.”
Referenser:
Lotsstyrelsens år 1897 i underdånighet afgivna berättelse
fyr.org