Mannen

I 1892 års anslagsäskande upprepas kravet på tre fyrar mellan Bussan och Ekö fyrar  och i Lotsstyrelsens arkiv kan man läsa:

 

”Mellan Bussans och Ekö fyrar

Hafva under de senare åren af 3 nya fyrar och dessutom flyttning av Bussans nu temligen odugliga fyr. Det vore önskligt att få en fyr å det lilla skär som kallas Mannen beläget strax o om farleden midt emellan den svarta pyramidbojen å Norra Winöfjärden (Vester om Strupö) och Norra ändan af lilla Bergö, för att kunna draga en betydligare fördel af den vägledningsom erhålles av Soens och Ekö fyrar. Fyren å Mannen bör i alla hänseenden vara denförsta som uppföres af de begärda fyrarna som alla tillsammans skulle leda klart upp till Spårö eller Lindödjupet”

 

1942 var fyren Mannen släckt på grund av isförhållanden mellan 1942-01-16 — 04-17, dvs 92 dagar.

 

 

Referenser:
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv