Brotags Gruva

I Bergskollegi underdåniga berättelse för åren 1836-1841 omnämns en Brotags gruva i Skällviks socken. Något geografiskt område med det här namnet idag har inte gått att hitta men man kan nog anta att det det syftar på gruvområdet som ligger vid Bråta. Gruvan är en av många som ligger runt Nartorpsfältet.

Gruvområde är ca 110 x 30 m stort och det finns 7 gruvschakt och 4 slagghögar inom området. Enligt en uppgift bearbetades gruvan redan 1822 för att återupptas igen 1836. Djupaste schaktet lär var 70 meter och malmen som utvanns innehöll 25% järn. Om det är gruvan som avsees i Bergskollegi underdåniga berättelse så bröts här ca 285 ton järnmalm per år från 1836 till 1841 eller ca 1500 ton totalt.

 

Referenser:
Bergskollegi underdåniga berättelse för åren 1836-1841
RAÄ-nummer Skällvik 123:1
Skällviks socken, Axel Furéh
Nartorpsbygden nartorp.se
Lantmäteriets kartor