Färjeolycka

Söndagen 30 september 1951 kantrade färjan som gick mellan St Anna och Södra Finnö. Orsaken var att en lastbil som var fullastad med byggmaterial gjorde att färjan fastnade när den kördes ombord på färjan. Man lirkade med färjan och när den kom loss kapsejsade den och sjönk tillsammans med lastbilen. I lastbilen satt chauffören tillsammans med en familj bestående av far, mor och en 11 år gammal dotter. Familjen lyckades ta sig ur lastbilen och klarade sig men chauffören drunknade. Det var tredje gången som färjan kantrade.

Gammal Lagnöfärja, byggd i början av 1920-talet  (Sankt Anna Hembygdsförening)
Vykort över Lagnöströmmen – årtal okänt

Referenser:
Svenska Dagbladet 1951-10-01