Nagler

Aftonbladet 1859-11-03

Fartyget

Hjulångfartyg, hemmahörande i Preussen, som byggdes i trä 1853 av Mare & Co, Blackvall i Storbritannien. Maskinen var på 220 hkr och fartyget kräved en besättning om 33 man. Gick som postångfartyg på stäckan Stockholm- Kalmar-Stettin av Preussiska marinen. Vid den här tidien var Nagler Preussiska marinens snabbaste fartyg

Längd: 54,8 m
Bredd: 7,7 m
Djupgående: 4.7 m

Resan

På resa med metalvaror och styckegods från Stockhom till Stettin.

Lasten som värderades till 12 000 riksdalerbestod av:

  • 900 skeppund järn
  • 100 skeppund garkoppar
  • 400 tunnor råg
  • 300 centner kopparett parti stångjärnstyckegodsparti med gammal koppar

Förlisningen

1859-11-02 gick Nagler på grundet Knölarne vid Örö Sankor. Den trologa osraken till grundstötningen var en missvisande kompass.

Besättning och passagerare, 61 personer, räddades av 3 båtar som gick ut från Örö.

Övrigt

Kronlotsen Nilsson, Lotsen Otto Fredrik Wirsén, drängen Sven Andersson, Kustroddaren P.Börjesson och ynglingarna Sven Johan Wirsén och Karl Erik Andersson belönades med preussiska statens räddningsmedaljer. (Se även Örö lotsplats)

 

Referenser:
RAÄ-nummer Misterhult 1920
Sjöhistoriska museets vrakarkiv
Westerviks Veckoblad 1859-11-05, 12, 26
Aftonbladet 1859-11-03