Tinntorp gruva

Tinntorp gruvan  ligger mellan Hasselby och Karlsäng. Namnet Tinntorp är förmodligen mest förknippat med gruvdrift då det bröts koppar här mellan 1768 och 1789. Brytningen skedde i 3 gruvhål varav det djupaste lär var ca 40 meter. Brytningen var inte helt problemfri då man hade problem med vatteninträngning och ras. Vid ett ras 1787-11-09 omkom 5 personer och orsaken lär ha varit “ett bergs vådliga rasande”. Offren begravdes samtidigt den 18 november.

De som förolyckades var:
Drängen Jaen Hammargren, 23 år
Gifta karlen Olof Jaensson-Hellberg, 34 år
Fördubblingsbåtsmannen Lars Appelträd, 32 år
Gifta karlen Anders Nilsson, 33 år
Hans hustru Margareta Danielsdtr, 34 år

Idag är 2 av schakten vattenfyllda och det finns rester från 3 husgrunder och en del skrotstens- och varphögar.

Det finns uppgifter om att malmen ska ha transporterats till Falerum samt till ett kopparverk benämnt Hedviksfors som legat under Åkerholm. Finns mycket lite dokumenterat om det här kopparverket och platsen för det har inte kunnat verifierats. En teori säger att det kan ha legat vid Smedstorp där man även har funnit smält koppar i jorden.

I ett 26-sidigt dokument i Riksarkivet beskrivs kopparverket Hevigsfors och två gruvor – Catharina, Sophia & Greta Sophia koppargruva. Ägare till gruvorna, enligt dokumentet, är en Baron Lybecker. Georg Henrik Lybecker ägde Åkerholm, Ottinge och Hasselby i Lofta socken, Bjursund i Loftahammars socken, och Djursnäs i Eds socken och levde mellan åren 1720 -1776. Han var gift med Hedvig Christina von Knorring och dom fick 13 barn varav ett vid namn Catharina Sofia. Därav namnen Catharina Sophia Koppargruva, Barons orten och Hedvigs orten (se bild nedan). Man kan väl anta att namnet på koppverket också refererar till baronens fru och således inte till någon geografisk plats.

Riksarkivet

Referenser:
Prospekteringsrapport över norra Kalmar län,
Sveriges geologiska AB, 1985-04-10
Expansion 1760-1840, Svante Kolsgård, Brukskultur Åtvidaberg 2002
RAÄ-nummer Lofta 383:1
Riksarkivet Bergskollegium (1619-1884) Hedvigsfors kopparverk (Catharina, Sophia o Greta Sophia koppargruva) Profiler. År 1770 – 72