Östern

Norrköpings Tidningar 1876-06-21

Fartyget:
Dubbelpropellångare byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad 1869.

Längd: 36,14 m
Bredd: 6,82 m
Djup:  —

Fartygets namn och redare:
1869-1894       Ångbåtsbolaget för trafik på Sveriges östra kust, Norrköping
1894-1945       Nya Ångbåts AB Östern, Norrköping


Anlöpte:

  • Norrköping
  • Västervik
  • Källvik (juni-augusti, anlöptes troligtvis med start någon gång efter 1894)
  • Oskarshamn
  • Mönsterås
  • Borgholm
  • Kalmar
  • Karlskrona
  • Ronneby
  • Karlshamn

Övrigt:
Östern var uthyrd till Marinförvaltningen under 1943-1945 för att transporter till och från Holmön. Under dessa år hette fartyget Transportfartyg Nr 700. P

Referenser:
Svensk Kustsjöfart 1840-1940, Sjöhistorisk årsbok 1996-1997
Gamla Gårdar och Släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren, 2014
Lotsstyrelsens år 1900  i underdånighet afgivna berättelse
skargardsbatar.se