Ettersundets skans

 

Detalj ur karta från 1736

 

Ettersundet och sundet söder om Eknön är naturliga platser för försvaret av Söderköping och Stegeborgs slott. Här finns rester efter en skans som troligen varit ca 70 m lång och 35 m bred. Under åren har skansen byggts om, förbättrats  förfallit och återuppstått. På kartan från 1736 står att det är en gammal skans och att den är ”igenfallen”.

I ett försök att ta sig igenom Ettersundet ska 600 man omkommit under Gustav Vasas belägring av Stegeborg.

Sommaren 1611 byggdes med all sannolikhet en skans här som sedan fick bemannas och skötas av borgarna i Söderköping

1657 skall ett par skansar ha byggts ”i skären utanför Stegeborg”. Vart dessa skansar byggdes framgår inte men den naturliga platsen är ju sunden söder och norr om Eknön. Kanske var skansen vid Gallnäs en av dom. Om det var här de byggdes så var det nog ett fuskbygge för 1659 konstaterade man att skansen vid Ettersundet var i så dåligt skick att den knappast kunde erbjuda något motstånd vid ett anfall.

På en karta från 1736 finns läget på skansen inritad (nr 1 i karta nedan) på Eknön med kommentaren att det är en gammal och ”igenfallen” skans

Referenser:
Kungl. Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
RAÄ-nummer Skällvik 273
RAÄ-nummer Skällvik 105:1
Lantmäteriets historiska kartor
Historiskt Geografiskt och Statistiskt lexicon öfver Östergötland af Anton Ridderstad, 1875.
http://www.bacesmaps.eu/