Björnvik hamn

Hamnen i Björnvik låg på norra stranden av Gropviken och än idag så visas farleden i sjökorten. I förlängningen av Gropviken ligger Nartorp med ett flertal gruvor i Nartorp och i området runtomkring.

Det finns inga uppgifter om hamnen, eller lastageplats funnits här innan linbanan till Björnvik byggdes och därmed blev utförselhamn för den malm som bröts i Nartorp med omnejd. Från början skedde transporterna med häst och vagn och det finns uppgifter att malmen skeppades ut från Frugelöt.

Linbanan byggdes 1912-13 och gick från Nartorp till hamnen på Björnvik. Den var ca 6 km lång och bestod av drygt 60 korgar för transport av malmen. Varje korg tog ca 400 kg. De första åren drevs linbanan med el som alstrades av en generator. Linbanan lades ned 1927 då gruvdriften upphörde.

Utlastningen av malm vid kajen i Björnvik. På bilden syns linbanan.
Lastade malmvagnar som tömdes på båten
(Se http://nartorp.se/ )

Första tyska malmbåten som lastar vid Björnvik 1913
(Se http://nartorp.se/ )

Referenser:
Nartorpsbygden nartorp.se
Skällviks socken, Axel Furéh