Dolmyra gruva

(Går även under namnet Rippetorp)

I gruvan, som ligger på Vikbolandet, bröts järnmalm under åren 1831-33, 1853-61 samt 1905-07. Under åren 1853-61 bröts i genomsnitt 900 ton malm per år och under perioden 1906-1909 bröts 23 000 ton malm. Gruvan består av 3 schakt som idag är vattenfyllda, det större schaktet är ca 25 långt och som mest ca 7 m brett. Största djup är 55m. Då gruvan lades ned 1909 ägdes den av Skebo bruk. Skebo Bruk låg i Uppland med anor från 1400-talet och bruket lades ned 1924. Malmen som bröts fraktades med häst och vagn till Kättinge station för att med järnvägen transporteras till Arkösund. Från bryggan i Arkösund fraktades malmen med fartyg till bland annat Tyskland och Holland.

Från 1907 finns uppgift om att ett 50-tal personer jobbade i gruvan och att man planerade att utöka till 100-talet. De arbetare som var gifta erbjöds boende i hus som uppförts av Skebo Bruk. I övrigt fanns byggnader för smedja, ångmaskin, dynamit, våg mm. Man undersökte också möjligheten att skeppa ut malmen via bryggorna vid Broxvik eller Gottenvik.

 

Gruvan läggs ner

Svenska Dagbladet 1908-01-12

 

 

 

Referenser:
Karta öfver Dolmyr gruvan, upprättad 1907 av J Kempe, SGU gruvkartor
Gruvavfall i Östergötland, Rapport 2004:18
Östergötlands Veckoblad 1907-11-01
Svenska Dagbladet 1908-01-12