Petängs gruvor

Petäng ligger ca 1 mil sydöst om Nartorp och söder om Ramsdal. Petängsgruvorna som lär ha varit 4 stycken Lilla & Stora Petäng gruvan, Sandbrottet och Rumål alla inom en radie av ca 1 km.

Petängsgruvan som gick under benämningen ”Lilla Helvetet” och lär ha varit i drift redan på 1400-talet. Någon gång innan 1862 lades gruvan ned. Namnet ”Lilla Helvetet” kommer av att gruvan var riskabel att arbeta och ras förekom rätt ofta.

Under åren 1836-1844 producerades ca 7000 ton malm i gruvorna, dvs nästan 900 ton per år i snitt. Ur Bergskollegi underdåniga berättelser framgår att Stora Petängsgruvan legat nere under 1838-1841. Av kommentarerna verkar de som om att förberedelser att återuppta brytningen i Stora Petängsgruvan pågick under 1840-1841 och att orsaken var att gruvan i Ormestorp gav allt mindre malm. 1842 levererades malm från Stor Petängsgruvan igen. Gruvan ägdes vid den här tiden av Finspångs Bruk, Eds Bruk och Ankarsrums Bruk.

På 1850-talet byggds en större kasern med åtta rum som kallades Stora Gruvbyggnaden. I och med byggandet av kasernen så förbättrades förhållandena på platsen och gruvarbetarna med familjer blev bofasta. Efter att gruvbrytningen upphört användes den ”Stora Gruvbyggnaden” skola och fattighus. Skolsalen var delvis avskild med ett skynke från fattighjonens rum, vilket medförde att undervisningen stördes av de fattigas mummel och prat.

1903-1904 togs 3365 ton malm upp i 4 dagbrott, därefter har troligen ingen brytning skett

 

Referenser:
Östergötlands Dagblad 1958-03-01
Bergskollegi underdåniga berättelser 1834-1844
Bergshanteringen SOS 1862-1866 samt 1903-1904