Johan Holm

Johan Holm, föddes den 26 februari 1815 i Reslövs församling i Skåne. Han dog 1 januari 1896 i Lausanne, Schweiz.

Holm var Grosshandlare, Bankdirektör och Redare.

Blå Kusten anknytning:
Fångö Gruva, Valdemarsviks kopparverk

1840-07-08       Stadsmäklare i Stockholm
1848-1868         Smålands enskilda banks växelombud
1863                   en av stiftarna av Skandinaviska Kredit AB

Johan Holms anseende som finansman och mäklare var mycket stort under 1850-talet och 1860-talets första år. Som stadsmäklare så började Holm förmedla köp och försäljning av utländska valutor men övergick ganska snart att även förmedla krediter. Hans kontaktnät ledde till att han kunde pari ihop kapitalstarka institutioner och personer med företag som behövde finansiering i början med säkerheter och med tiden med hans namn som säkerhet.

Verksamheten ledde till att han blev ägare till eller delägare i bl. a Nyköpings Mekaniska Verkstad, Valdemarsviks Kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo stål & jernverks ab.

Till slut höll det inte längre och 14 januari 1865 begärdes Holm i konkurs. En starkt bidragande orsak till konkursen var att Holm finansierade långsiktiga industriinvesteringar med korta krediter vilket både var riskabelt och kostsamt.

Holms konkurs var den största som någonsin inträffat i Sverige med fordringar på 17,5 miljoner rdr, varav omkr. 7 miljoner föll på utländska borgenärer.

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning1865-02-23

 

Referenser:
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13717