Johan Olofsson

 

Johan Olofsson (Odelberg) föddes 8 maj 1705 i Västervik. Han dog 19 februari 1758 i Blankaholm i Hjorteds socken.

Johan Olofsson var handelsman och brukspatron.

Blå Kusten anknytning:
Solstad koppargruva, Mörtfors kopparverk, Blankaholms gård

 

1713-08-30       Inskriven i Västerviks trivalskola
1720                   Reste till Lübeck
1730-06-13       Blev borgare

 

Johan Olofsson var son till den i Västervik kända handelsmannen Olof Andersson (d. 1721). Johan Olofsson anlade Mörtfors kopparverk.

1745 köpte Johan Olofsson Blankaholms Gård där han bosatte sig tillsammans med sin andra hustru Margareta Danielsdotter Krämer (född 1710-07 21, död 1752-09-29). De hade 13 barn tillsammans. En av sönerna, Herman Odelberg, blev intresserad av gruvdrift och förädling av metaller och bland annat var han chef för gruvdriften i Åtvidaberg från 1762 till 1775. Herman utvecklade kopparsmältnings-processen och var vid tiden en av landets främsta auktoriteter inom området.

Under åren 1738-1747 var Johan Olofsson var delägare i bolaget som bearbetade fyndigheten i Gladhammar och det troligtvis genom detta engagemang som han fick kunskap om fyndigheten vid Solstad.

I slutet av 1730-talet eller i början av 1740-talet fick Johan Olofsson kunskap om fyndigheten i Solstad och det är nu som den döps till ”Prins Gustavs Koppargrufva”.

Johan Olofsson erhöll 1751 en utmärkelse från Kongl Maj:t och Riksens Bergs-Collegium och erhöll 100 lod förgyllt silver i form av fyra bägare. En av bägarna har inskriptionen:

”År 1751 är Kongl. Maj-t och Riksens Berg Collegio thenne Sielf Fierde förärad till Brukspatronen Johan Olofsson för Solstads eller Printz Gustavs Koppargrufvas återupptagande i Calmare Lähn Tjust härad och Misterhults socken”

I 8:de Bergsmästaredistriktets arkiv finns en flera sidor lång redogörelse för Solsta gruvor och kopparverket i Mörtfors. Akten är undertecknad av Johan Olofsson och skriven i december 1754

 

Referenser:
Bergsbruket vid Gladhammar, Erik Elfström
Västerviks historia , Västerviks stads borgarebok 1740-1861,
Tjustbygden 2010
Arkiv Digital – 8:de Bergsmästaredistriktets arkiv
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7601