Böljerumsbryggan

I Verkebäcksviken fanns Böljerumsbryggan på den norra stranden och på den södra strandens finns Verkbäcks lastageplats och Hofgårdens lastageplats.

1908 bildade Fredrik Olsson Werkebäcks Ångfartygs AB och redan 1907 fick han lotsstyrelsens tillstånd av att påla och fylla i Verkbäcks hamn. Böljerumsbryggan var alltså hemmahamn för Werkebäcks Ångfartygs AB fartyg. Bryggan är idag riven och hamnplanen är betydligt mindre idag än under dess storhetstid. Troligen var det mest skogsprodukter som skeppades ut från bryggan som även hade förbidelse med järnvägen.

Werkebäcks Ångfartygs AB rederisymbol

 

 

 

Referenser:
Verkebäck – Utsikt över en gammal lastageplats och by, Gösta Karleflo, 2005
Lots- och fyrinrättningar samt livräddningsanstalterna å rikets kuster XXXV, 1907