Virums kopparverk

Virums kopparverk anlades av Frans Henrik Kockum i samband med att han köpte Solstad Koppargruva tillsammans med Virums egendomar 1860 för 400 000 riksdaler riksmynt. Var kopparverket låg är inte helt klart men en del tyder på att det låg i anslutning till Solsta gruva.

I Bergmästarrelationerna från 1861 står att Virums kopparverk är färdigbyggt och består av en sulu- och en garkopparugn samt en garhärd under tak, Blåsmaskin med 3 cylindrar, ett vattenhjul. Tillverkningen av koppar kom igång 1862 och gav då nästan 10 ton garkoppar. Produktionen pågick i vart fall till och med 1864 ock malmen togs från Solsta gruva och från Skälö gruva.

Kopparverket blev inte långlivat och lades ned av The Swedish Copper Company strax efter att dom köpt verksamheten 1863.

Bergmästare C F Danielsons arkiv, Landsarkivet Vadstena

Kustångare som anlöpt Virums kopparverk är:

Referenser:
Solstad Koppar gruva, Werner Hermansson, Tjustbygden 1966
Riskbedömning vid Saltvikens kopparverk, Daniel Hellqvist, Examensarbete i Miljövetenskap
Bergshanteringen SOS 1860-1864
Bergmästare C F Danielsons arkiv, Landsarkivet Vadstena